Felhasználási feltételek

1. Általános rendelkezések

A Shopping.hu webáruház az OANDER Media Kft. által üzemeltetett interneten elérhető olyan webáruház, ahol a vevő és kereskedő között jön létre jogviszony. Kereskedő az a személy, aki az OANDER Media Kft.-vel olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek alapján a Shopping.hu oldalon teszi közzé ajánlatait a Shopping.hu oldalon regisztrált vevők vagy regisztráció nélküli vevők részére. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó személy (továbbiakban vevő) és az OANDER Media Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló kereskedő között. A Vásárlási szerződést az OANDER Media Kft. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat és a megrendeléstől számított 1 évig tárol. A Vevő a megrendelés véglegesítésével jelen általános szerződéseket elfogadja.

1.1. Az üzemeltető adatai:
Cégnév: OANDER Media Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18. 1.em. 7.
Levelezési cím: Budapest 1465, Postafiók 1744
Telefon: +36-1/303-7465
E-mail: szerkesztoseg@shopping.hu
Weboldal: www.shopping.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-899111
Adószám: 14330733-2-42
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700691-47571705-51100005

1.2. A Webáruház használata lehetséges regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, látogatóként. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik és az adatokat az OANDER Media Kft. csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően használja fel.

1.3. Felek megállapodnak, hogy a vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.

1.4. Az OANDER Media Kft. jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékcsoportokat, vételárakat, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A vételár, határidő stb. változás a webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos.2. A vásárlás

2.1. A www.shopping.hu oldalon történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a vevő és kereskedő között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2.2. A megrendelések leadása a webáruház online felületén lehetséges. A webáruházban tett megrendelést az OANDER Media Kft. csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vevőt terheli.
Megrendelést csak a webáruházon keresztül lehet leadni. Amennyiben technikai okok miatt a vevő rendelését nem tudja leadni a webáruházon keresztül, úgy kivételesen megteheti ezt emailben is (ugyfelszolgalat@shopping.hu), a szükséges adatok (megrendelő neve, termék pontos neve, termékkód, darabszám, szállítási cím, számlázási cím, elérhetőségek) hiánytalan megadásával. Ebben az esetben is köteles a vevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadni és azt magára nézve kötelezőnek tekinteni.

2.3. Webáruház 2 munkanapon belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2.4. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vevő elfogadja.

2.5. Az OANDER Media Kft. automatikus visszaigazolást küld vevőnek a megrendelés beérkezéséről.

2.6. A weboldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére "raktáron" lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

2.7. A vevő a kereskedő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett áron megvenni és átvenni. Amennyiben a terméket a vevő nem veszi át és ezt Kereskedő az OANDER Media Kft. felé jelzi, úgy az OANDER Media Kft. jogosult a vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni.

2.8. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vevő előzetes banki utalással, a futárnak vagy a Pick Pack Ponton készpénzes fizetéssel (utánvét) teljesítheti.

2.9. A megrendelés után kapott automatikus e-mail tájékoztató jellegű, célja, hogy a vásárló azonnali információt kapjon a megrendelésének sikerességéről. Bizonyos termékek iránti fokozott irányú érdeklődés miatt előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, továbbá a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért az OANDER Media Kft.felelősséget nem vállal. Továbbá képhibák, képeltérések miatt, termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért az OANDER Media Kft. nem vállal felelősséget.

2.10. A termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is (ÁFA). Ez az ár kiszállítási díjat nem tartalmaz.3. Szavatosság

3.1. A webáruházban vásárolt termékek fogyasztói jogait a vevő a kereskedőnél érvényesítheti közvetlenül.4. Elállás

4.1. A webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni közvetlenül a kereskedőnél. Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható.

 

5. Szerzői jog

5.1. A webáruház oldalán található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal
tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.


6. A felelősség korlátozása

6.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. Az OANDER Media Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.


7. Hírlevél

7.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az OANDER Media Kft. hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra.

7.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.


8. Panasz ügyintézés

8.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével.

8.2. A vevő panaszát telefonon vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.

8.3. A webáruház a szóbeli panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 8.4 pont szerint jár el.

8.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.


9. Felhasználási feltételek elfogadása

9.1. A Webáruház használatával vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.