Magazin

Témák

Nagy tavaszi átalakulás az F&F-el – Játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője
„Nagy tavaszi átalakulás az F&F-el” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezői: a Shopping.hu Stílusmagazin és divatkatalógus kiadója az OANDER Media Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18.) a továbbiakban: Szervező.

Részvételi feltételek
A Szervezők által megjelentetett Játékban kizárólag az vehet részt, aki a játék időtartamán belül teljesíti a „Mechanizmus” c. fejezetben leírtakat

A Játék időtartama
2013. február 19. kedd - 2013. február 28. csütörtök

Mechanizmus
A játékos feladata, hogy a nyereményjáték leírásában található feltételeknek megfeleljen: A játék időtartama alatt, küldjön magáról egy egészalakos fotót a Szervező e-mail címére  (szerkesztoseg@shopping.hu) és néhány mondatban indokolja meg, miért szeretné megnyerni az átalakítást.

Nyeremény
A határidőre (2013. február 28. csütörtök) beküldött jelentkezések közül a szakmai zsűri (Császári Zita személyi stylist és a Shopping.hu szerkesztői) egy nyertest választ ki, aki egy teljes tavaszi átalakításon vehet részt, melynek tartalma:
•    40.000 Ft értékű ruházat az F&F Divat legújabb tavaszi kollekciójából
•    Alkathoz és személyiséghez illő stílus tanácsadás Császári Zita személyi stylist segítségével
•    A have által felajánlott egyéniséghez illő frizura
•    Zuii Organic nappali smink, rövid tanácsadással egybekötve
•    Fotósorozat a teljes átalakulásról a Fotoemlekek.hu jóvoltából

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés időpontja: 2013. március 06. szerda, 14 óra

Részvétellel kapcsolatos tudnivalók
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a nyertessé válása esetén a Szervező nevét ellenszolgáltatás nélkül a nyereményjátékról szóló kommunikációjában nyilvánosságra hozza. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címére a Szervező hírlevelet, illetve reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. Erre a Szolgáltató a kiküldött elektronikus hírlevelekben, valamint a hirdetés tartalmú üzenetekben is lehetőséget biztosít.

Egyéb szabályok és tudnivalók
• A Játékos a pályázat határidőre történő elküldésével tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatban írt feltételeket.
• A Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő Shopping.hu szerkesztősége, valamint annak kiadójaként az OANDER Media Kft. munkavállalói nem vehetnek részt.
• A Játékban csak a játék időtartama alatt és a játékkiírásában szereplő feltételeknek megfelelő pályázatok értékelhetők. A Szervező által felállított szakmai zsűri a beérkezett jelentkezéseket ellenőrzi és azokat, amelyek a fenti feltételeknek nem felelnek meg, érvénytelennek nyilvánítja, és a Játékból kizárja. Ezért a Szervező felelősséget nem vállal.
• Amennyiben a szakmai zsűri által elbírált nyertes Játékos nem kíván élni a nyereményével, a nyeremény nem átruházható, a Szervező és a szakmai zsűri újra választ nyertest. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a szakmai zsűri által elbírált nyertes Játékos, semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem kíván élni sem nyereményével, és a nyereményéről írásban lemond, úgy a Szervező és a szakmai zsűri pótelbírálást ír ki az eredeti sorsolást követő 15 nap utáni naptári héten.
• A nyeremények készpénzre nem válthatók.
• A nyertes nevét a Shopping.hu divatmagazin oldalán tesszük közzé a sorsolást követő három munkanapon belül, valamint külön levélben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről.
• A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
• Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult.
• A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal.
A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Az ezen felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. utazási költség, internetköltség, stb.).
• Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

Budapest, 2013. február 19.
OANDER Media Kft.