Magazin

Témák

’Különleges együttműködés, különleges ékszerkollekció’ –Játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője
A ’Különleges együttműködés, különleges ékszerkollekció’ elnevezésű ajándéksorsolásos játék (továbbiakban: Játék) szervezői: a Shopping.hu Stílusmagazin és divatkatalógus kiadója az OANDER Media Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18.) a továbbiakban: Szervező.

Részvételi feltételek
A Szervezők által megjelentetett Játékban kizárólag az vehet részt, aki a játék időtartamán belül teljesíti a „Mechanizmus” c. fejezetben leírtakat.

A Játék időtartama
2013. április 24. 14 óra – május 3. 12 óra

Mechanizmus
A játékos feladata, hogy a nyereményjáték leírásában található űrlapot kitöltse és helyesen válaszoljon a benne található alábbi kérdésekre:
Miket tervezett idáig Lengyel Zsuzsi és miket Panyi Zsuzsi?
Mi a karkötők és a nyakláncok alapanyaga?

Nyeremény
A kérdőívet helyesen kitöltők között egy ékszer szettet sorsolunk ki, mely egy nyakláncból és egy karkötőből áll.

Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2013. május 3. 14 óra
A nyertesek kisorsolását a www.random.com végzi a véletlenség elvének megfelelő gépi módszerrel.
 
Részvétellel kapcsolatos tudnivalók
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a nyertessé válása esetén a Szervező nevét ellenszolgáltatás nélkül a nyereményjátékról szóló kommunikációjában nyilvánosságra hozza.
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címére a Szervező hírlevelet, illetve reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. Erre a Szolgáltató a kiküldött elektronikus hírlevelekben, valamint a hirdetés tartalmú üzenetekben is lehetőséget biztosít.

Egyéb szabályok és tudnivalók
• A Játékos a „Mechanizmus” című részben jelzett űrlap elküldésével tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatban írt feltételeket.
• A Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő Shopping.hu szerkesztősége, valamint annak kiadójaként az OANDER Media Kft. munkavállalói nem vehetnek részt.
• A Játékban csak a játék időtartama alatt a játék kiírásában szereplő feliratkozó felületen keresztül megadott helyes válaszok értékelhetők. A Szervező a sorsolásra beérkezett válaszokat ellenőrzi és azokat, amelyek a fenti feltételeknek nem felelnek meg, érvénytelennek nyilvánítja, és a Játékból kizárja. A hibásan/hiányosan kitöltött feliratkozó felületért a Szervező felelősséget nem vállal.
• Amennyiben a szabályszerűen kisorsolt nyertes Játékos nem kíván élni a nyereményével, lehetősége van arra - a nyeremény átvételét követően - hogy nyereményét más személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a kisorsolt nyertes Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény átruházásra került, semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem kíván élni sem a nyereményével, sem a nyeremény átruházásának jogával, és a nyereményéről írásban lemond, úgy a Szervező a sorsolásra pótsorsolást ír ki az eredeti sorsolást követő 15 nap utáni naptári héten.
• A nyeremény készpénzre nem válthatóak.
• A nyertes nevét a Shopping.hu divatmagazin oldalán tesszük közzé a sorsolást követő három munkanapon belül, valamint külön levélben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről
• A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
• Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult.
• A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal.
• Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

Budapest, 2013. április 24.
OANDER Media Kft.