Magazin

Témák

„Kényeztesd magad és párodat a szerelmesek ünnepén!” - Játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője
A „Kényeztesd magad és párodat a szerelmesek ünnepén!” elnevezésű ajándéksorsolásos játék (továbbiakban: Játék) szervezői: a Shopping.hu – Interaktív Divatkatalógus és Magazin kiadója az OANDER Media Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18.) a továbbiakban: Szervező.

Részvételi feltételek
A Szervezők által megjelentetett Játékban kizárólag az vehet részt, aki a játék időtartamán belül teljesíti a „Mechanizmus” c. fejezetben leírtakat.

A Játék időtartama
2013. február 06. - 2013. február 13.

Mechanizmus
A játékosok feladata, hogy a játékkiírásban szereplő űrlapot kitöltve elküldjék, a benne szereplő kérdésekre helyesen válaszoljanak.

Nyeremény
Azok közül a játékosok közül, akik helyesen válaszolnak a játékkiírásban szereplő kérdésekre három nyertest sorsolunk, akik egy-egy darab L’OCCITANE ajándékcsomagot nyernek. A női csomag tartalma a L’OCCITANE népszerű Cseresznyevirág termékcsaládjának tagjai: 75ml-es Cseresznyevirág Tusfürdő, 75ml-es Testápoló, 30ml-es kézkrém. A férfi csomag tartalma: L’OCCITANE 75ml-es Tusfürdő Provence szívéből, L’OCCITANE szappan 100g, Cade Aftershave Balzsam.

Sorsolás
A sorsolás időpontja 2013. február 14., 12 óra. A nyertes kisorsolását a www.random.com végzi a véletlenség elvének megfelelő gépi módszerrel. A nyertes e-mailben kap értesítést a nyeremény átvételének lehetőségéről.

Részvétellel kapcsolatos tudnivalók
• A Játékos a „Mechanizmus” című részben leírt feladat e-mail címünkre való elküldésével tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatban írt feltételeket.
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címére a Szervező hírlevelet, illetve reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. Erre a Szolgáltató a kiküldött elektronikus hírlevelekben, valamint a hirdetés tartalmú üzenetekben is lehetőséget biztosít.
• A Játékos a részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a nyertessé válása esetén a Szervező nevét ellenszolgáltatás nélkül a nyereményjátékról szóló kommunikációjában nyilvánosságra hozza.
• A Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő Shopping.hu szerkesztősége, valamint annak kiadójaként az OANDER Media Kft. munkavállalói nem vehetnek részt.
• A Játékban csak a játék időtartama alatt a játék kiírásában szereplő kérdőív felületen keresztül kitöltött űrlapok értékelhetők. A hibásan/hiányosan kitöltött feliratkozó felületért a Szervező felelősséget nem vállal.
• Amennyiben a szabályszerűen kisorsolt nyertes Játékos nem kíván élni a nyereményével, lehetősége van arra - a nyeremény átvételét követően - hogy nyereményét más személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a kisorsolt nyertes Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény átruházásra került, semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem kíván élni sem a nyereményével, sem a nyeremény átruházásának jogával, és a nyereményéről írásban lemond, úgy a Szervező a sorsolásra pótsorsolást ír ki az eredeti sorsolást követő 15 nap utáni naptári héten.
• A nyeremények készpénzre nem válthatók.
• A nyerteseket e-mailben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertesek listáját a Shopping.hu divatmagazin oldalán tesszük közzé a sorsolást követő három munkanapon belül, valamint külön értesítjük a nyerteseket. A nyeremény kézbesítésének költségét (futár, posta) a Szervező téríti meg. A postai értesítés késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal.
• A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
• Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult.
• A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal.
• Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

Budapest, 2013. február 6.
OANDER Media Kft.